Opracowanie indywidualnego programu odżywiania oraz dodatkowego planu treningowego jest zwolnione z VAT, mimo że dietetyk nie jest formalnie zawodem medycznym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Obecnie zawód dietetyka nie jest uregulowany w żadnej ustawie, a projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk sejmowy 3183), który ma to zmienić, został dopiero (w maju br.) skierowany do I czytania w Sejmie.

Mimo to fiskus uważa ten zawód za medyczny i pozwala stosować do usług dietetyka zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych.

O zwolnienie to spytał przedsiębiorca, który świadczy usługi dietetyczne online za pośrednictwem własnej strony internetowej. Wyjaśnił, że porady przygotowują profesjonalni dietetycy, tj. osoby z wyższym wykształceniem potwierdzającym ich kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług w dziedzinie dietetyki.

Na podstawie wywiadu medyczno-żywieniowego dietetycy tworzą indywidualne programy odżywiania dla klientów mających problemy ze zdrowiem. Czasem opracowują też wspomagające plany treningowe.

Przedsiębiorca zapewnił, że usługi te mają na celu profilaktykę zdrowotną (długofalową poprawę nawyków żywieniowych klientów, utrwalenie wzorców zdrowego stylu życia), a w konsekwencji także: zapobieganie lub ograniczanie ryzyka występowania chorób, zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

Dyrektor KIS potwierdził, że tego rodzaju działalność jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

Wyjaśnił, że zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych zostały uregulowane w odrębnych aktach prawnych, np. zawód lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, felczera czy diagnosty laboratoryjnego. Poza nimi jednak – jak dodał – istnieje spora grupa innych zawodów medycznych, dla których nie zostały określone zasady wykonywania w odrębnych przepisach.

Dlatego, zdaniem fiskusa, termin „wykonywanie zawodu medycznego” należy odnieść do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje. Dietetyków – jak wskazał dyrektor KIS – obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 151 poz. 896 ze zm.).

Fiskus potwierdził, że usługa dietetyczna będzie zwolniona z VAT także wówczas, gdy będzie rozszerzona o plan treningowy.©℗