W ramach ulgi na zabytki można odliczyć prace konserwatorskie na terenach zielonych, np. na rekonstrukcję historycznych ogrodów, fontann i rzeźb – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to współwłaściciel zabytkowej nieruchomości (budynek i park) wpisanej do rejestru zabytków. Chciał się upewnić, że w ramach ulgi może rozliczyć prace konserwatorskie i restauratorskie na terenach zielonych wpisanych do rejestru zabytków. Chodziło m.in. o:

  • konserwację i renowację starych drzew,
  • rekonstrukcję ogrodów historycznych na podstawie zachowanej dokumentacji obejmującą również zakładanie trawników, rabat, nasadzenia drzew i krzewów itp.,
  • odbudowę lub rekonstrukcję zabytkowych fontann, rzeźb, murków, ogrodzeń, alejek, oświetlenia, melioracji i nawodnienia oraz innych obiektów małej architektury,
  • prace przy oczkach wodnych, takie jak konserwacja lub rekonstrukcja zabytkowych murków i mostków, czyszczenie dna i uzupełnianie wody,
  • rekonstrukcję dawnych układów zieleni, takich jak stawki wraz z kanałami nawadniającymi i przelewowymi, cieków wodnych napowietrzających.

Podatnik uważał, że może też rozliczyć koszty innych prac budowlanych, które będą wykonywane na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wśród nich wymienił: odtworzenie i wykonanie dróg, parkingów, sieci wodnych i kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w celu podłączenia budynku do systemów publicznych, oświetlenia zewnętrznego, instalacji nawadniających itp.

Dodał, że prace te były i będą przeprowadzane zgodnie z zasadami konserwatorskimi, za zgodą i pod nadzorem konserwatora zabytków. Wyjaśnił, że mają one na celu zachowanie i odtworzenie oryginalnego charakteru i wartości historycznej zabytkowych elementów terenów zielonych oraz podniesienie walorów obiektu chronionego.

Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. tych kosztów. Przypomniał też, że od 1 stycznia 2023 r. warunkiem skorzystania z ulgi jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Natomiast po poniesieniu wydatku trzeba uzyskać od konserwatora zaświadczenie o wykonaniu tych prac lub robót. Odliczenie będzie możliwe w zeznaniu składanym po otrzymaniu tego zaświadczenia.

Trzeba też mieć fakturę wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. ©℗