Na razie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 r. można złożyć z wykorzystaniem wariantu nr 4 elektronicznych formularzy TPR-C i TPR-P, w sekcji F „Dodatkowe informacje” – poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Zastrzegło, że można tak robić tylko do czasu opublikowania nowych formularzy (w wariancie nr 5).

Problem pojawił się w związku ze zmianami, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Zlikwidowano wówczas obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Obecnie takie oświadczenie jest integralnym elementem informacji o cenach transferowych.

Problem mają podmioty, które już teraz składają informację o cenach transferowych. Obecnie bowiem formularz TPR-C oraz TPR-P (w wariancie nr 4) nie przewiduje rubryki na złożenie oświadczenia. Dlatego – jak wskazuje MF – oświadczenie to można zamieścić w sekcji F „Dodatkowe informacje”.

Resort podkreśla jednak, że z tego rozwiązania można korzystać tylko do momentu opublikowania nowych wzorów dokumentów elektronicznych informacji TPR-C oraz TPR-P, tj. w wariancie nr 5.

Niedawno MF udostępniło robocze wersje tych nowych dokumentów (tzw. schemy) do testowania.

Ministerstwo poinformowało, że nowe wersje tych dokumentów zostaną opublikowane w CRWDE ePUAP po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. ©℗

Dłuższe terminy

Przypomnijmy, że z początkiem 2022 r. zmieniły się terminy w zakresie cen transferowych. Przede wszystkim wydłużono termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przedsiębiorcy teraz są obowiązani przygotować ją do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (wcześniej musieli to zrobić w ciągu 9 miesięcy).

W związku z wydłużeniem terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji zmienił się również termin na złożenie informacji o cenach transferowych. Od 1 stycznia 2022 r. należy to zrobić do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W tej informacji należy też zamieścić oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Od 2022 r. podatnicy mają też więcej czasu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego. Wcześniej było na to tylko 7 dni, teraz jest 14. ©℗