W Polsce jest więcej przeciwników niż zwolenników wprowadzenia kwoty wolnej i podwyżki stawki tzw. podatku Belki – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Finansów. Przeciw takim zmianom opowiedziało się 43 proc. ankietowanych.

Jak wskazano w raporcie z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Finansów, ostatnio pojawiła się propozycja podwyższenia stawki podatkowej z obecnych 19 proc. do 20 proc. wraz z wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku (do 10 tys. zł dochodu). Jednak samo Ministerstwo Finansów wskazywało, że „potencjalne zmiany w podatku są dopiero na etapie analiz i roboczych konsultacji”.

Instytut Finansów przeprowadził badanie opinii publicznej pod kątem poparcia Polaków dla takich zmian w tzw. podatku Belki.

„Z badań wynika, iż społeczeństwo nie podchodzi do tego pomysłu entuzjastycznie. Jedynie 5 proc. respondentów określiło opisane wyżej rozwiązanie jako zdecydowanie pozytywne. Kolejne 9 proc. oceniło ten pomysł raczej pozytywnie. Raczej negatywnie na koncepcję podwyższenia podatku do 20 proc. zareagowało 19 proc. ankietowanych, a zdecydowanie negatywnie – 23 proc. Tym samym aż 43 proc. respondentów było przeciwnych temu hipotetycznemu rozwiązaniu” – stwierdzono w raporcie z wyników badania.

Instytut Finansów zbadał także kwestię dochodów Polaków i korelacji zarobków ze zdaniem na temat zmian w podatku. Okazało się, że najbardziej pozytywnie zaproponowane rozwiązanie oceniły osoby zarabiające pomiędzy 3 a 5 tys. zł brutto miesięcznie. Jednak do oszczędzania lub inwestowania rozwiązanie to zachęciłoby w największym stopniu Polaków o indywidualnych dochodach miesięcznych brutto pomiędzy 7 a 10 tys. zł. – 31 proc. wskazań.

„Można przypuszczać, że właśnie ta ostatnia grupa ma już możliwość oszczędzania i ich przychody z oszczędności mieszczą się w rozważanej kwocie wolnej od podatku, zatem rozwiązanie to byłoby korzystne dla ich budżetów domowych” – powiedziała, cytowana w raporcie, kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów oraz współautorka badania Katarzyna Obłąkowska.

W raporcie wskazano, że jedynie 20 proc. respondentów zadeklarowało, iż zmiana podatku od zysków kapitałowych zachęciłaby ich do większego zaangażowania w inwestowanie

Badanie Instytutu Finansów przeprowadzone zostało metodą CATI oraz CAPI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 15+. Instytut Finansów jest jednostką sektora finansów publicznych. Głównym zadaniem stojącym przed Instytutem Finansów jest działalność analityczna oraz wydawnicza, realizowana poprzez całościowe opracowywanie raportów, analiz, badań i opracowań. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/