Pan Michał opublikował niedawno pierwszą książkę. Wydawca poinformował go o dużym zainteresowaniu czytelników, a rozmowę zakończył słowami: „Możesz spodziewać się dużych pieniędzy”. Pisarz prowadzi od kilku lat działalność gospodarczą i zaczął się zastanawiać, czy przyszłe wynagrodzenie będzie mógł rozliczyć w firmie. – Czy to w ogóle będzie mi się opłacać – pyta czytelnik
Pan Michał będzie mógł rozliczyć pieniądze za przeniesienie praw autorskich do swojej książki w ramach działalności gospodarczej. Sam jednak będzie musiał ocenić, czy jest to opłacalne, gdyż wysokość PIT do zapłaty zależeć będzie od wielu różnych czynników.
Sama kwestia rozliczania w firmie przychodu z przeniesienia autorskich praw majątkowych nie była jasna jeszcze na początku 2014 r. Sprawę wyjaśnił jednak komunikat Ministerstwa Finansów z 5 marca 2014 r. w którym potwierdzono, że twórcy utworów mogą rozliczać przychody z praw majątkowych w ramach działalności gospodarczej i np. płacić podatek według 19 proc. stawki liniowej. Potem 22 maja 2014 r. minister finansów wydał interpretację ogólną (nr DD2/033/30/KBF/RD-47426), w której potwierdził taką samą wykładnię, ale tylko dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. sportowców, sędziów, artystów i wykonawców). W sprawie przychodów z praw majątkowych ciągle obowiązuje tylko wspomniany komunikat i nie wydano interpretacji ogólnej.