Warunkiem jest jednak to, by takie dokumenty miały charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego.
Pytanie zadał audytor wewnętrzny zatrudniony na etacie w urzędzie miasta. Uważał, że z racji przygotowanych sprawo- zdań kontrolnych, kwestionariuszy i innych podobnych dokumentów ma prawo do 50-proc. kosztów. Twierdził, że mają one charakter utworów, są oryginalne i indywidualne, a ich treść zależy od jego własnej koncepcji i pomysłów. Dodatkowo rozwiązania i zalecenia pokontrolne są wyłącznie wynikiem jego własnych przemyśleń i różnią się w zależności od okoliczności faktycznych.
Dyrektor katowickiej izby potwierdził prawo do 50 proc. kosztów, ale zastrzegł, że wydając interpretację, nie może badać, czy faktycznie dokumenty, które sporządza audytor, są utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Przypomniał także, że wynagrodzenie wypłacane za utwory musi odpowiadać faktycznej ilości czasu poświęconego na ich stworzenie. Aby to prawidłowo określić, należy prowadzić specjalną ewidencję.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 21 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4511-57/15/MD