Dzisiaj (30 kwietnia) mija termin rozliczenia z fiskusem za 2015 rok. Jeśli zdecydujemy się przesłać PIT, najlepiej skorzystać z usług Poczty Polskiej.

Najłatwiej zanieść PIT do Urzędu Skarbowego osobiście lub przekazać go drogą elektroniczną. Jednak deklarację możemy przesłać także do odpowiedniej jednostki, korzystając z dowolnej firmy świadczącej usługi pocztowe.

>>Czytaj też: Spóźniłeś się ze złożeniem PIT? Sprawdź, co możesz zrobić

Jeśli zdecydujemy się na tą ostatnią formę założenia rozliczenia, najlepiej jest skorzystać z usług Poczty Polskiej i wysłać PIT listem poleconym (musimy mieć potwierdzenie nadania listu) do urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Bowiem tylko wtedy dzień nadania pisma na poczcie (data stempla pocztowego) będzie również dniem złożenia samej deklaracji. W przypadku wybrania innej firmy - będzie to dzień doręczenia pisma organowi podatkowemu.

Poczta Polska jest w tym wypadku bardziej skuteczna niż inni operatorzy, ponieważ (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) termin złożenia PIT uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego zobowiązanego do świadczenia usług powszechnych. Takim operatorem - co najmniej do końca 2015 r. - jest Poczta Polska.