To przestroga dla osób, które chcą uchronić się przed zapłatą, licząc na to, że sąd karny uwolni (bądź już uwolnił) sprawcę od zarzutu przestępstwa lub wykroczenia – czy to powszechnego, czy karnoskarbowego.