Chodziło o spółkę deweloperską, która w umowach przedwstępnych z kontrahentami zobowiązała się do sprzedaży im wybudowanych lokali nie później niż do 30 listopada 2017 r. W razie opóźnienia przekraczającego dodatkowy, określony w umowie okres, nabywcy mieli prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej.

Lokale miały być wykorzystywane do świadczenia usług najmu krótkoterminowego, czym zajmowałby się albo sam nabywca, albo wyspecjalizowany operator (podmiot powiązany ze spółką). W tym drugim przypadku operator płaciłby nabywcy czynsz, na który składać się miały: stała miesięczna kwota oraz kwota zmienna uzależniona od stopnia wykorzystywania lokali i obrotu uzyskanego przez operatora.