Operatorzy nie zostaną ukarani za spóźnione sprawozdania o infrastrukturze telekomunikacyjnej. Sejm przegłosował przedłużenie terminu na ich złożenie do końca maja.

Prolongatę wprowadziły poprawki senackie do nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk sejmowy nr 2948).

O niesprawnym systemie pod nazwą Punkt Informacji ds. Telekomunikacji (PIT), który Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił do wypełnienia obowiązku inwentaryzacji firmom i prowadzącym działalność telekomunikacyjną jednostkom samorządu terytorialnego (JST), pisaliśmy w DGP w ostatni wtorek. Wymóg przekazania regulatorowi szczegółowych danych o infrastrukturze i publicznych sieciach szerokopasmowego dostępu do internetu wynika z megaustawy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 884 ze zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz.U. poz. 2796).

Megaustawa na złożenie raportów dawała czas do 28 lutego. Większość z ponad 4 tys. objętych tym obowiązkiem przedsiębiorstw i prawie 3 tys. JST nie zdążyły. Niektórzy nawet nie zaczęli wprowadzać danych. W piśmie do UKE izby branżowe – m.in. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Tele komunikacji czy Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – stwierdziły, że przyczyną były błędy w udostępnionym przez urząd systemie i jego ciągłe awarie. Jak pisaliśmy, branża wskazywała też, że system PIT ruszył dopiero 27 stycznia, a szkolenia ograniczyły się w większości do odtwarzania filmów instruktażowych.

Rozgoryczenie firm wzmagała niejasna postawa UKE w kwestii kar za niedotrzymanie terminu. Na jednym ze spotkań operatorzy usłyszeli wręcz, że urząd będzie sprawdzał, kto próbował raportować, a kto nie. – Przedsiębiorcy nie powinni być karani za błędy urzędu – mówił nam po tym spotkaniu prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Karol Skupień.

O swoich uwagach branża informowała też posłów i senatorów. Ci ostatni uchwalili w środę poprawki stanowiące, że postępowania w sprawie kar nie będą przez UKE wszczynane, jeśli firmy wykonają inwentaryzację do końca maja. W czwartek wieczorem te zmiany poparł Sejm. ©℗