Posłowie zgodzili się, aby osoby z I i II grupy podatkowej płaciły niższy PIT od świadczeń otrzymywanych z fundacji, a wspólnik spółki na estońskim CIT mógł być fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej. Ukryte zyski fundacji będą opodatkowane.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326), która co do zasady wejdzie w życie 22 sierpnia br. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Jej przepisy zakładają, że fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku dochodowego, a 15-proc. CIT będzie płacić dopiero w momencie przekazania świadczeń fundatorowi lub beneficjentom (lub likwidacji mienia). Jeśli beneficjentami będą osoby z zerowej grupy podatkowej, w grę będzie wchodziło zwolnienie z PIT. W takiej sytuacji fiskus pobierze tylko 15-proc. CIT. Podatku (PIT) nie zapłacą więc małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Jeżeli beneficjentami będą inne osoby, podatek od świadczeń będzie podwójny: 15-proc. CIT od fundacji oraz 15 proc. PIT od beneficjenta.

Posłowie wprowadzili jednak zmiany w tych zasadach. Zakładają one, że jeżeli beneficjentami będą osoby z I i II grupy podatkowej (czyli dalsza rodzina, np. zięć, synowa, teściowie, małżonkowie rodzeństwa), to stawka PIT będzie obniżona o 5 pkt proc. Przy wypłacie świadczeń trzeba będzie więc odprowadzić: 15-proc. CIT od fundacji oraz 10-proc. PIT od beneficjenta.

Sejm postanowił też, że wspólnik spółki opodatkowanej estońskim CIT będzie mógł być fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej.

Posłowie uchwalili też inne zmiany. Zdecydowali, że:

  • zwolnienie nie będzie dotyczyć przychodów z najmu i dzierżawy: przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku używanych przez beneficjenta lub fundatora w ich działalności lub przez podmioty powiązane,
  • fundacja rodzinna w organizacji będzie wstecznie opodatkowana, gdy nie zostanie zgłoszona do rejestru fundacji w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej powstania,
  • koszty finansowania dłużnego od pożyczek udzielonych przez fundację rodzinną nie będą objęte limitem przewidzianym w art. 15c ustawy o CIT, przy czym pożyczka mogłaby być otrzymana również „pośrednio”,
  • ukryte zyski od fundacji będą opodatkowane 15-proc. CIT jak świadczenia na rzecz beneficjenta lub wypłata mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Pożyczka udzielona przez fundację rodzinną będzie ukrytym zyskiem tylko wtedy, gdy będzie długoterminowa lub nie będzie podlegała zwrotowi.

Zmiany wejdą w życie wraz z główną ustawą. ©℗