Sejm najpierw chce zaproponować poprawkę, zgodnie z którą zbiórki internetowe nie będą opodatkowane podatkiem od darowizn, a dopiero potem zagłosować przeciwko senackiemu wetu.

Ma się to stać dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 12 kwietnia br.
Przypomnijmy, że 22 lutego br. senatorowie odrzucili w całości ustawę deregulacyjną. Zakłada ona m.in. 3,5-krotne podwyższenie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn dla wszystkich grup podatkowych. Zarazem jednak przewiduje wprowadzenie limitów zbiorczych, czyli od darowizn otrzymanych od wielu osób. To uderzałoby w zbiórki internetowe, bo od otrzymanych kwot powyżej 54 180 zł obdarowany musiałby płacić podatek. Zwróciliśmy na to uwagę jako pierwsi w artykule „Sejm uderzył podatkiem w zbiórki publiczne” (DGP nr 22/2023).
Posłowie nie chcą jednak przystać na odrzucenie w całości ustawy deregulacyjnej – jak chcieliby tego senatorowie. Zarazem jednak chcą wypełnić zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że zbiórki internetowe nie będą opodatkowane.
Pierwotnie zakładano więc, że weto Senatu zostanie odrzucone już na toczącym się od wtorku posiedzeniu Sejmu, a równocześnie zaczną się prace nad poprawką do ustawy deregulacyjnej. Taki scenariusz zapowiadaliśmy w artykule „Sejm odrzuci senackie weto, a następnie znowelizuje ustawę” (DGP nr 40/2023).
Wiemy już jednak, że tak się nie stanie, bo odwołane zostało zaplanowane na wczoraj posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Zmienił się bowiem plan procedowania. Zakłada on, że najpierw, jeszcze przed odrzuceniem senackiego weta, zostanie wypracowana poprawka. Możliwe są dwa scenariusze: odejście od limitów zbiorczych albo wprowadzeniu dodatkowego przepisu, który wyłączałby z opodatkowania zbiórki publiczne.
Wypracowana zmiana ma się pojawić w projekcie innej ustawy, zwanej potocznie SLIM VAT 3. Pierwsze czytanie tego projektu zaplanowano na 9 marca br. Następnie zajęłaby się nim komisja finansów publicznych, jeszcze przed posiedzeniem komisji do spraw deregulacji (które ma się odbyć 12 kwietnia br.).
Wówczas, mając w ręku gotowe rozwiązanie dotyczące zbiórek publicznych, komisja deregulacyjna zaproponuje odrzucenie weta Senatu.
Etap legislacyjny
Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (3035) – czeka na głosowanie Sejmu
Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk sejmowy nr 3025) – 9 marca br. odbędzie się pierwsze czytanie