Ma się to stać dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 12 kwietnia br.
Przypomnijmy, że 22 lutego br. senatorowie odrzucili w całości ustawę deregulacyjną. Zakłada ona m.in. 3,5-krotne podwyższenie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn dla wszystkich grup podatkowych. Zarazem jednak przewiduje wprowadzenie limitów zbiorczych, czyli od darowizn otrzymanych od wielu osób. To uderzałoby w zbiórki internetowe, bo od otrzymanych kwot powyżej 54 180 zł obdarowany musiałby płacić podatek. Zwróciliśmy na to uwagę jako pierwsi w artykule „Sejm uderzył podatkiem w zbiórki publiczne” (DGP nr 22/2023).