W 2022 r. Krajowa Informacja Skarbowa wydała 23 tys. interpretacji indywidualnych, tj. o prawie 6 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z opublikowanej wczoraj informacji za ubiegły rok.

Znacząco zwiększyła się liczba porad telefonicznych. W ubiegłym roku podatnicy dzwonili na infolinię KIS ponad 1 mln 856 tys. razy. Dla porównania w 2021 r. takich telefonów było 1 mln 750 tys. Najwięcej pytań zadano od stycznia do kwietnia, czyli w okresie, gdy trzeba było rozliczyć się z podatku za 2021 r.
Wzrosła też liczba rozmów na czacie i porad e-mailowych.
Kolejny rok z rzędu spadła natomiast liczba wydanych wiążących informacji stawkowych (WIS).
Jeśli chodzi o interpretacje indywidualne, to drugi rok z rzędu widać wzrost. Do 2020 r. utrzymywała się tendencja spadkowa, co widać na wykresie (patrz: infografika). W 2021 r. nastąpiła zmiana tej tendencji. W ubiegłym roku dyrektor KIS wydał prawie 24,5 tys. interpretacji indywidualnych, czyli o ponad 1,4 tys. więcej niż rok wcześniej i o ok. 4,2 tys. więcej niż w 2020 r.

Nie zawsze z odpowiedzią

W trzech czwartych interpretacji dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika (prawie 18,4 tys. interpretacji). W pozostałych uznał, że podatnik się myli (ok. 6,1 tys.).
Natomiast 541 razy dyrektor KIS odstąpił od wydania interpretacji indywidualnej ze względu na wydaną już przez ministra finansów interpretację ogólną.
Prawie 1,5 tys. razy odmówił wszczęcia postępowania, a w 1,4 tys. przypadków umorzył już rozpoczęte. Z kolei 5,7 tys. wniosków pozostało bez rozpatrzenia.

Odwołania i skargi

Podatnicy zaskarżyli do sądów 1249 interpretacji (rok wcześniej 1153). Złożyli też 745 skarg na postanowienia odmowne i umarzające (w 2021 r. było to 317).
W tym samym czasie wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego 263 skargi kasacyjne na wyroki I instancji (czyli wojewódzkich sądów administracyjnych) dotyczące interpretacji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie.
Natomiast dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej złożył 896 skarg kasacyjnych, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem sądu wojewódzkiego.

WIS

Kolejny rok znacząco spadła liczba wydanych wiążących informacji stawkowych. W 2022 r. organ wydał ich ponad 2,2 tys., podczas gdy rok wcześniej ok. 4,2 tys., a w 2020 r. prawie 8,7 tys. KIS tłumaczy spadek liczby wydawanych WIS głównie tym, że przedsiębiorcy już mają te informacje.
Natomiast innych rozstrzygnięć (np. o odmowie wydania WIS, o odmowie wszczęcia postępowania) było ok. 1,1 tys. (w 2020 r. - ok. 2 tys.).
Wnioskodawcy złożyli w 2022 r. 40 skarg do WSA na wiążące informacje i 6 na odmowne postanowienia.
W tym samym okresie wojewódzkie sądy aż 70 razy zajmowały się sprawami WIS. W tym aż 42 razy oddaliły skargi, 4 razy je odrzuciły, a w 24 sprawach uchyliły wydane informacje.

Telefon, e-mail i czat

Tak jak w poprzednich latach najwięcej pytań zadawanych drogą telefoniczną dotyczyło VAT (593 tys.) i PIT (543 tys.).
Popularnym kanałem komunikacji był też webchat. Z tej możliwości zainteresowani skorzystali aż 67,9 tys. razy, czyli o ponad 22,3 tys. razy więcej niż w 2021 r.
Ponadto w ponad 91,4 tys. przypadków podatnicy skorzystali z porad e-mailowych. To o ponad 20,4 tys. więcej niż rok wcześniej.
Należy pamiętać, że zastosowanie się do wytycznych uzyskanych na te trzy sposoby nie daje podatnikom ochrony prawnej na wypadek, gdyby udzielone informacje okazały się błędne. Takie zabezpieczenie dają tylko: interpretacja indywidualna, interpretacja ogólna oraz objaśnienia podatkowe ministra finansów.
ikona lupy />
Jak działa Krajowa Informacja Skarbowa / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe