Wyjaśnił, że warunkiem odliczenia jest, aby sprzedaż podlegała w Polsce opodatkowaniu, gdyby była dokonywana na terytorium naszego kraju.
Pytanie zadała spółka, która chciała wejść na rynek amerykański. Planowała wywozić swoje produkty do tamtejszego magazynu konsygnacyjnego i tam bezpośrednio sprzedawać je klientom z USA. Każdą z transakcji zamierzała dokumentować wystawieniem faktury.
Spółka chciała wiedzieć, czy wywóz towarów z Polski oznacza, że dojdzie do ich eksportu, czy ich sprzedaż podlega w Polsce opodatkowaniu oraz czy będzie mogła odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dotyczących amerykańskich transakcji.
Sama była zdania, że nie będzie to eksport towarów, ponieważ – w świetle art. 2 pkt 8 ustawy o VAT – musiałoby dojść do dostawy towarów, czyli do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Tymczasem spółka – jak wskazywała – wysyła do amerykańskiego magazynu towary, które ciągle są jej własnością, i dopiero tam sprzedaje je zagranicznym klientom. Przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel nastąpi więc dopiero na terytorium USA.
Spółka uważała także, że nie musi rozliczać podatku w Polsce, bo miejscem opodatkowania będzie to, w którym towary znajdą się w momencie dostawy – czyli terytorium USA. Zamierzała więc wykazywać zagraniczną sprzedaż w poz. 11 deklaracji VAT-7 jako dostawę towarów poza terytorium kraju.
Nie jest to natomiast przeszkodą do odliczania podatku naliczonego – uważała spółka, powołując się na art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Przepis ten pozwala potrącić daninę związaną ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług za granicą, jeśli taka transakcja – gdyby była dokonana w Polsce – podlegałaby tu VAT.
Dyrektor katowickiej izby zgodził się ze wszystkimi argumentami spółki.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 24 marca 2015 r., nr IBPP4/4512-49/15/LG