Kierowca prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety przysługujące w podróży służbowej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej, w części nieprzekraczającej wysokości ustalonej przez ministra pracy – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wątpliwość w tym zakresie powstała z powodu zmiany przepisów, która weszła w życie 2 lutego 2022 r. Tego dnia bowiem do ustawy o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1412) dodano art. 21b. Zgodnie z nim kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu kodeksu pracy.
Wątpliwości nabrał kierowca, który w ramach własnego biznesu świadczy za granicą usługi transportowe. Chciał się upewnić, że zmiana w przepisach nie odebrała mu prawa do odliczania od przychodu diet z tytułu podróży służbowych. Miał na myśli diety w wysokości określonej przez ministra pracy i polityki społecznej w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.).
Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana w przepisach o czasie pracy kierowców nie ma wpływu na możliwość potrącenia diet przez przedsiębiorcę. Ważne tylko, żeby miały one związek z uzyskaniem przychodów i nie przekraczały kwot określonych w rozporządzeniu ministra pracy. Przypomniał, że art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT ogranicza możliwość odliczania diet osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w rozporządzeniu.
Fiskus zwrócił też uwagę na odmienny charakter regulacji w przypadku pracownika. W tym wypadku – wyjaśnił – cel podróży służbowej pracownika określa pracodawca w poleceniu jej odbycia. Natomiast u przedsiębiorców istotnym kryterium uznania wyjazdu za podróż służbową jest to, czy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dlatego odesłanie w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy do pojęcia pracownika w kontekście osób prowadzących działalność gospodarczą ma zastosowanie jedynie w celu ograniczenia wysokości diety, a nie samej zasady dopuszczalności zastosowania tego przepisu do wymienionych w nim podmiotów – wyjaśnił dyrektor KIS. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 lutego 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.118.2023.1.JS