-Zrezygnowaliśmy z pomysłu wystawiania za pośrednictwem KSeF faktur konsumenckich - mówi Paweł Selera z Ministerstwa Finansów w rozmowie z Mariuszem Szulcem z DGP. Dodajmy, że Dziennik Gazeta Prawna jako pierwszy wskazywał, że ich wystawianie za pośrednictwem KSeF rodziłoby mnóstwo problemów.

- W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja uzgodnieniowa, na której zaprezentowana została nowa wersja projektu zakładającego obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur. Wiemy już, że zmiany wejdą w życie pół roku później niż pierwotnie zakładano, tj. od 1 lipca 2024 r. Zapowiadano też zmianę w zakresie faktur konsumenckich. Jako pierwsi wskazaliśmy w DGP, że ich wystawianie za pośrednictwem KSeF rodziłoby mnóstwo problemów. Czy to już pewne, że faktury dla konsumentów nie będą wystawiane w KSeF?

Paweł Selera: Tak, zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. W trakcie konsultacji trafiały do nas różne opinie na temat wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Pojawiały się głosy za tym, aby projekt nadal obejmował faktury wystawiane na rzecz konsumentów. Przemawiałoby za tym ujednolicenie systemu fakturowania dla wszystkich transakcji, co było zresztą naszym pierwotnym założeniem.

Jednak zdecydowana większość opinii, które otrzymaliśmy, była temu przeciwna. Wskazywano głównie na duże trudności związane z obsługą takich faktur przy kasie rejestrującej. Zwracano również uwagę, że chodzi o faktury wystawiane na żądanie osób nieprowadzących działalności gospodarczej, niezbędne głównie w celu korzystania z określonych ulg, np. w podatku dochodowym, a nie generujące podatku naliczonego. Ponadto, takie żądania często kierują osoby nieporuszające się sprawnie w internecie, które nie odnalazłyby się dobrze w nowych realiach. Jak więc widać, nie istniało idealne rozwiązanie, ale ze wskazanych już względów zdecydowaliśmy się na wyłącznie faktur konsumenckich z KSeF.

- Czyli projekt nowelizacji wprowadza de facto dwa systemy fakturowania: jeden w relacjach międzyfirmowych, a drugi w relacji przedsiębiorca – konsument?

Paweł Selera: E-faktura nie tyle wprowadza dwa systemy, co utrzymuje odrębność rozwiązań dla faktur konsumenckich. Przedsiębiorcy wskazywali, że jest to ważne dla zapewniania sprawnej obsługi konsumenta. Nie będzie żadnej przeszkody, aby przy tworzeniu faktur konsumenckich poza KSeF posłużyć się schemą właściwą dla faktur ustrukturyzowanych. Takie faktury będą wystawiane na papierze, elektronicznie w formacie pdf, xml itd. Tak jak dotychczas, nie będą uprawniać do odliczenia podatku naliczonego. Ten system fakturowania będzie właściwy wyłącznie dla konsumentów, czyli podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej lub przedsiębiorców realizujących transakcję w charakterze konsumenta. Utrzymanie dotychczasowych zasad w tym zakresie nie rozszczelni systemu, ale faktycznie może czasem oznaczać więcej pracy dla działów finansowo-księgowych.

Pełny wywiad z dr Pawłem Selerą, dyrektorem Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów i Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów w poniedziałkowym wydaniu DGP (20 lutego). A w nim także o fakturach offline, fakturach ustrukturyzowanych, fakturach uproszczonych.