Słyszałam, że w tym roku, jeśli ktoś nie ma skomplikowanej sytuacji podatkowej i nie korzysta z ulg (a tych już przecież prawie nie ma), może sobie ściągnąć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. I ewentualnie sprawdzić i poprawić, jakby coś było nie tak. Czy to prawda? Gdzie szukać takiego ułatwienia – pyta pani Katarzyna
To prawda, wiele osób składających PIT może skorzystać z tej usługi. Własny, już trochę wypełniony PIT znajdą od adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Usługę tę – nazywaną z angielska PFR (pre-filed tax return) uruchomiono w połowie marca. Jest ona przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nieosiągających dochodów z zagranicy, czyli najogólniej tych, którzy zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37. Oprócz emerytów, bo dane przekazywane przez ZUS nie zostały jeszcze włączone do tego systemu. Ci muszą do ewentualnych zarobków dodać informacje przesłane przez ZUS.
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PFR jest przygotowane na podstawie danych już posiadanych przez urzędy skarbowe, czyli na podstawie PIT-ów przesyłanych przez płatników do fiskusa. Będą to zatem informacje o dochodach, przychodach, zaliczkach i składkach. Nie ma natomiast informacji o ulgach i odliczeniach, czyli ewentualnych darowiznach, przywilejach niepełnosprawnych, bonusach za posiadanie dzieci lub decyzji o przekazaniu jednego procentu wybranej organizacji pożytku publicznego. To wszystko trzeba wypełnić samodzielnie, korzystając z już napoczętego interaktywnego formularza.
Do serwisu nie trzeba się logować, trzeba jednak dysponować następującymi danymi:
● identyfikator podatkowy – PESEL (ew. NIP),
● imię i nazwisko,
● data urodzenia,
● kwota przychodu w 2014 r. – (trzeba zsumować kwoty podane przez płatników w przesłanych nam informacjach),
● kwota przychodu za 2013 rok – (z zeszłorocznego PIT, niezbędna do wysłania zeznania przez internet).
Na koniec warto zaznaczyć, że chociaż PIT wypełnia maszyna, to jednak za poprawność zamieszczonych w formularzu danych odpowiada przed fiskusem osoba, której zeznanie dotyczy – czyli podatnik.
Podstawa prawna
Art. 3 a–f ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).