Podatnik może z ryczałtu lub podatku liniowego przejść na zasady ogólne. Nie będzie mógł jednak tego dokonać, gdy z przyzwyczajenia lub też niewiedzy złoży formularz PIT-28 właściwy dla ryczałtowców.

Polski Ład wbrew swojej nazwie wprowadził wiele chaosu w rozliczenia podatkowe, a szczególnie te dotyczące PIT. Dodatkowo przepisy zostały znowelizowane w ciągu roku w ten sposób, że nawet po zakończeniu roku podatkowego można zmienić formę opodatkowania. Podatnik może bowiem z ryczałtu lub podatku liniowego przejść na zasady ogólne. Nie będzie mógł jednak tego dokonać, gdy z przyzwyczajenia lub też niewiedzy złoży formularz PIT-28 właściwy dla ryczałtowców.

Skala podatkowa zamiast ryczałtu

Przepisy wprowadzone w trakcie 2022 r. przewidują możliwość zmiany ryczałtu na skalę podatkową w dwóch sytuacjach.

Po pierwsze, do 22 sierpnia 2022 r. można było poinformować wówczas właściwy dla podatnika urząd skarbowy o zamiarze rezygnacji z ryczałtu i opodatkowania skalą podatkową.

Po drugie, gdy podatnik nie złożył oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu w 2022 r., wówczas może rozliczyć cały 2022 r. według skali podatkowej. Warunkiem jest złożenie zeznania rocznego na formularzu PIT-36.

Kiedy PIT-28 i PIT-36

Z kolei, gdyby podatnik złożył oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu do 22 sierpnia 2022 r., to będzie zobligowany do złożenia do 2 maja 2023 r. dwóch zeznań, czyli PIT-28 i PIT-36. Warto mieć przy tym na uwadze, że zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego uniemożliwia podatnikowi skorzystanie z łącznego opodatkowania małżonków.

Jak się okazuje najmniej dylematów ma ryczałtowiec, który postanowił zostać przy dotychczasowej formie rozliczenia PIT za 2022 r. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ryczałt za grudzień 2022 r. należy zapłacić do końca lutego 2023 r. Natomiast zeznanie PIT-28 za 2022 r. składamy do 2 maja 2023 r. Natomiast podatek ryczałtowy za styczeń 2023 r. trzeba uiścić na rzecz fiskusa do 20 lutego 2023 r., o ile podatnik w dalszym ciągu będzie posiadał zamiar rozliczenia według tej formy opodatkowania PIT.

Przepisy umożliwiają również zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na zasady ogólne, czyli skalę podatkową za 2022 r. W takim przypadku podatnik zobligowany jest do złożenia zeznania rocznego PIT-36 zamiast tradycyjnego dla liniowców PIT-36L

Jednocześnie przedsiębiorcy powinni pamiętać, że wybór zasad ogólnych zamiast ryczałtu lub podatku liniowego dla 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku. Tym samym, aby zmienić formę opodatkowania na 2023 r. konieczne będzie poinformowanie o tym fiskusa poprzez aktualizację danych w CEIDG. I jak w tym wszystkim się nie pogubić?!

Rozlicz swój PIT już dziś.

Radosław Żuk, doradca podatkowy, Kancelaria Żuk Pośpiech