Spółka powinna zgłosić w NIP-8, jako adresy miejsc prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, także adresy lokali agentów, w których są sprzedawane jej produkty – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spółka, która o to spytała, tłumaczyła, że agenci handlowi, z którymi współpracuje, są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą (np. sieć sklepów lub stacji benzynowych). Dodatkowo, na podstawie umowy agencyjnej, wykonują oni świadczenia w imieniu i na rzecz spółki. Zatrudnieni przez nich pracownicy sprzedają produkty spółki, przyjmują płatności i rejestrują sprzedaż na urządzeniach (terminalach) należących do spółki. Natomiast lokale agencji są tak oznaczone, aby gracze wiedzieli o możliwości nabycia produktów spółki.
Spółka sądziła, że nie musi podawać ich adresów na swoim formularzu NIP-8.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na opis pola B.4 (adresy miejsc prowadzenia działalności) formularza NIP-8. Wynika z niego, że podatnik musi podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności.
Organ wyjaśnił, że należy podać adresy tych miejsc, dla których są spełnione następujące warunki:
  • w danym miejscu przedsiębiorca podejmuje czynności w zakresie działalności gospodarczej lub statutowej (przykładowo filie, przedstawicielstwa, oddziały, a także punkty, w których przedsiębiorca podejmuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), a także czynności wspomagające działalność przedsiębiorcy (np. magazyny, parkingi),
  • czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub ją wspomagające są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły lub chociażby częstotliwy. Przy czym czynności te mogą być prowadzone przy wykorzystaniu zaplecza osobowo-rzeczowego niebędącego własnością podatnika.
Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że agencja spełnia te kryteria, bo prowadzi działalność w lokalach agentów, wykorzystując do tego ich powierzchnie oraz pracowników. Nie ma przy tym znaczenia, że sprzedaż produktów spółki nie jest główną działalnością agencji. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 lutego 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4018.6.2022.1.MGO