Przedsiębiorca, który na zlecenie zagranicznego kontrahenta organizuje zindywidualizowane imprezy dla przyszłych mężów, świadczy usługę turystyczną. Powinien więc zapłacić w naszym kraju VAT od swojej marży pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Takie wnioski płyną z niedawnej interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadała kobieta zajmująca się profesjonalną organizacją wieczorów kawalerskich. Współpracowała z dwiema firmami – z siedzibą w Czechach i we Francji. Klienci tych firm wybierali na ich stronach internetowych rodzaj wieczoru kawalerskiego, który miał być realizowany w Polsce, i związane z nim atrakcje. Zainteresowanym obcokrajowcom Polka oferowała m.in. grę w paintball, bubble football, laser tag, prywatne rejsy katamaranem, zwiedzanie browaru i polski obiad w restauracji. Niektóre z wymienionych aktywności wymagały przewozu obcokrajowców prywatnym minivanem. Po zakończonym wieczorze kawalerskim kobieta wystawiała zagranicznym kontrahentom faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Dokumentowała w ten sposób realnie poniesione koszty oraz ustaloną indywidualnie marżę.
We wniosku o interpretację przekonywała, że rozlicza się z fiskusem prawidłowo. Twierdziła, że świadczy usługę pośrednictwa, a miejscem jej opodatkowania jest kraj siedziby usługobiorcy. W tym przypadku będą to Czechy lub Francja, co wynika z art. 28b ustawy o VAT.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że kobieta nie świadczy usługi pośrednictwa, ale usługę turystyki, co potwierdza m.in. wykorzystywanie dla bezpośredniej korzyści turysty towarów dostarczanych przez innych podatników i świadczonych przez nich usług. Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że dla takiej kwalifikacji usługi kobieta nie musi mieć formalnego statusu agenta turystycznego, bo istotny jest sam charakter dostarczanych towarów i wykonywanych usług, które mają zaspokoić oczekiwania turysty. Taki wniosek potwierdzają wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 października 1996 r. (sygn. C-308/96 i C-94/97).
To zaś oznacza, że miejscem opodatkowania wynagrodzenia za wieczór kawalerski jest kraj siedziby usługodawcy na podstawie art. 28n ust. 1 ustawy o VAT – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że kobieta nie powinna w związku z tym wystawiać faktur z odwrotnym obciążeniem, a raczej zapłacić VAT w Polsce od swojej marży pomniejszonej o kwotę należnego podatku.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 lutego 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.574.2022.2.RD