Uczestnictwo w spółce cichej lub udziały w banku spółdzielczym nie są przeszkodą do wyboru ryczałtu od dochodów spółek – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.
W obu odniósł się do art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Wynika z niego, że spółka nie może stosować estońskiego CIT, jeżeli posiada:
  • udziały (akcje) w kapitale innej spółki,
  • tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,
  • ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz
  • inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
W pierwszej interpretacji (z 31 stycznia 2023 r.) dyrektor KIS potwierdził, że w przepisie tym nie zostały wymienione udziały członkowskie w banku spółdzielczym, dlatego nie są one przeszkodą do wyboru estońskiego CIT.
Przypomniał, że bank spółdzielczy nie jest spółką, ale spółdzielnią, która prowadzi działalność bankową. Wynika to z art. 2 pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1595, ze zm.).
W drugiej interpretacji (z 1 lutego 2023 r.) dyrektor KIS przyznał, że art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT nie dotyczy również skutków zawarcia umowy spółki cichej. Nie powstaje bowiem w ten sposób nowy podmiot, który posiadałby osobowość prawną, a jedynie jest zawierana umowa nienazwana, w ramach której uczestnik zobowiązuje się do zainwestowania w dane przedsięwzięcie jako niejawny inwestor. Przystąpienie do spółki cichej nie wyklucza więc prawa do wyboru estońskiego CIT.
Wcześniej dyrektor KIS stwierdził tak samo w interpretacji z 26 października 2022 r. (sygn. 0114-KIDP2-1.4010.48.2022.2.MW). ©℗
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS: z 31 stycznia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.29.2023.1.AK) i z 1 lutego 2023 r. (0111-KDIB1-1.4010.806.2022.1.SG)