Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która pracuje nad projektem (przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan) Andrzej Nikończyk i dr Karolina Tetłak z Uniwersytetu Warszawskiego mówili m.in. o kierunkowych założeniach do projektu i współpracy komisji z Radą Konsultacyjną. Podkreślili, że celem zmian jest m.in. zapewnienie partnerskich relacji między administracją skarbową i podatnikami."Pisanie projektu będzie zadaniem daleko trudniejszym od opracowania kierunkowych założeń" - ocenił Nikończyk. Zaznaczył, że dlatego też komisja zamierza współpracować z Radą Konsultacyjną i korzystać z doświadczeń jej członków przy tworzeniu konkretnych przepisów.