Jeżeli były mąż płaci byłej żonie za bezumowne korzystanie z jej domu oraz zwraca jej połowę opłat za media, to dla niej jest to przychód. Powinna zapłacić od niego PIT według skali podatkowej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to rozwódka, która mieszka z byłym mężem pod jednym dachem, w domu, który jest jej wyłączną własnością. Zażądała od mężczyzny, by płacił jej co miesiąc za korzystanie z domu oraz zwracał połowę kosztów zużycia mediów.

Chciała się upewnić, że od kwot za bezumowne korzystanie z domu może płacić 8,5-proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli taki sam podatek, jak od najmu prywatnego. Natomiast co do połowy opłat za media, to uważała, że będzie ona nieopodatkowana, bo – jak tłumaczyła – będzie to tylko zwrot ponoszonych przez nią kosztów.

Dyrektor KIS był innego zdania. Stwierdził, że obie kwoty są przychodem z tzw. innych źródeł i tak też należy go wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, płacąc od niego podatek według skali podatkowej, łącznie z pozostałymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wyjaśnił, że nie można utożsamiać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (jej części) z czynszem za najem, dzierżawą czy inną umowę o podobnym charakterze. Dlatego w tym wypadku nie wchodzi w grę 8,5-proc. ryczałt.

Co do zwrotu kosztów za media, to – jak podkreślił dyrektor KIS – nawet gdyby były mąż nie korzystał z nieruchomości, jej właścicielka i tak musiałby te opłaty ponieść. Dlatego gdy ciężar określonych zobowiązań leży po stronie właściciela nieruchomości, nie ma podstaw, by zwrócone w połowie koszty opłat za media były wyłączone z osiąganych przez tę osobę przychodów – stwierdził.

Uznał zatem, że zwrócone w tej części koszty stanowią definitywne przysporzenie majątkowe (jako świadczenie bezzwrotne) i należy je rozliczyć jako przychód z innych źródeł.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1071.2022.2.MN