statystyki

Jak ewidencjonować wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na PIT

autor: Elżbieta Gaździk13.04.2015, 10:57; Aktualizacja: 13.04.2015, 11:18
Obliczenia

Obliczeniaźródło: ShutterStock

Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków stanowi dochód jednostki i przypis z tego tytułu powinien być ewidencjonowany na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontem 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Płatnikom i inkasentom, stosownie do postanowień art. 28 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określa rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Zgodnie z jego par. 1 ust. 1 pkt 1 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków wynosi 0,3 proc. kwot podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Jednostki, pobierając to wynagrodzenie, powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość pobieranych kwot podatków, gdyż płatnik, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest obowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Naliczone, a następnie pobrane zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków jednostki budżetowe ewidencjonują zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniając powyższe, ewidencja naliczonego i pobranego zryczałtowanego wynagrodzenia powinna przebiegać w sposób przedstawiony na schemacie.


Pozostało 62% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane