Resort wyjaśnił, że dane stanowiące tajemnicę skarbową mogą być udostępniane tylko podatnikowi, którego dotyczą (w celu uzyskania kopii swojego sprawozdania finansowego należy zwrócić się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego), albo organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
„Szef KAS nie jest również uprawniony do udzielenia informacji, czy dany podmiot dopełnił obowiązku złożenia sprawozdań finansowych” – dodało MF.