Spytał o to szpital, który przed kilkunastoma laty (w 2008 r.) kupił do celów grzewczych lekki olej opałowy o kodzie CN 2710 19 47. Miało to być zapasowe źródło ogrzewania w szpitalnej kotłowni.