– Spór sprowadza się do kwestii dowodowych. Strona nie przedstawiła żadnych innych dowodów, poza protokołem strat, że zostały podjęte czynności zmierzające do zabezpieczenia towaru oraz zapobiegania stratom – uzasadniała wyrok sędzia Elżbieta Olechniewicz.

Ubytki w magazynie