Przyznał, że limit dochodów 3089 zł, po przekroczeniu którego rodzic straci prawo do rozliczenia ulgi, dotyczy tylko studentów będących polskimi rezydentami.
Sprawa dotyczyła podatnika, który wraz z żoną chciał odliczyć w rocznym zeznaniu kwotę 1112,04 zł na córkę studiującą na uniwersytecie w USA.
Mężczyzna wyjaśnił we wniosku o interpretację, że oboje z żoną spełniają wszystkie kryteria pozwalające rozliczyć preferencję: osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej (18 i 32 proc.), wykonują władzę rodzicielską nad dorosłą córką, która nie skończyła 25 lat, ale nadal się uczy (na zagranicznym uniwersytecie) i nie uzyskała dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu, przekraczających dopuszczalny limit 3089 zł.
Mężczyzna zastrzegł, że wprawdzie córka zarobiła dużo więcej z legalnej pracy w USA, ale – jego zdaniem – limit 3089 zł jej nie dotyczy. Wskazywał, że odnosi się on tylko do studentów, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi. Tymczasem – jak wyjaśnił – jego córka nie przebywa w naszym kraju dłużej niż przez 183 dni w roku, a ponadto ma w USA centrum swoich interesów życiowych i gospodarczych, bo tam posiada mieszkanie, konto bankowe i to z tamtym krajem jest ściślej związana społecznie i kulturalnie. Nie jest więc polską rezydentką .
Mężczyzna powołał się także na art. 4 i art. 15 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę i Stany Zjednoczone, z których wynika, że dochody amerykańskiego rezydenta uzyskane w USA nie podlegają polskiemu PIT.
Potwierdził to także dyrektor katowickiej izby. Przyznał, że limit dochodów dorosłego dziecka (3089 zł) dotyczy tylko tych studentów, którzy zachowali status polskiego rezydenta. Rodzice dziewczyny, która jest ściślej związana z USA i tylko tam zarabia, mają więc w Polsce prawo do rozliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym – podsumował dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 marca 2015 r. nr IBPBII/1/415-1043/14/ASz.