Mijający rok był jednym z rekordowych jeśli chodzi o ilość zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem wziąć pod uwagę zarówno zmiany wprowadzone ustawą z października 2021 r., tj. „Polski Ład”, jak również jej późniejsze nowelizacje, a w szczególności te obowiązujące od 1 lipca 2022 r., wprowadzone przez tzw. „Polski Ład 2.0”.

Katarzyna Jastrzębska, doradca podatkowy, kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Wielu podatników zapewne zastanawia się jaki realny wpływ na ich rozliczenie roczne za 2022 r. mają wprowadzone zmiany i o czym należy pamiętać składając PIT za mijający rok.

Do najważniejszych, korzystnych dla podatników, zmian należy zaliczyć, obowiązującą już ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r., wyższą kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł, jak również podwyższony drugi próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł. Ponadto, jako zmianę mającą wpływ na rozliczenie podatników, należy wskazać likwidację ulgi dla klasy średniej, która wprowadzona na mocy Polskiego Ładu, ze względu na skomplikowaną konstrukcję nie spotkała się z ciepłym przyjęciem podatników i ekspertów. Jednocześnie, aby zrekompensować części podatnikom zlikwidowaną ulgę, obniżono stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 17% do 12%. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się na innych zasadach niż ogólne, zyskali możliwość uwzględnienia w rozliczeniu części zapłaconej składki zdrowotnej. Rozwiązanie to dotyczy podatników opodatkowanych liniowo, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową. W ramach ww. preferencji, podatnicy opodatkowani liniowo mają możliwość odpowiednio albo pomniejszenia dochodu albo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych składek zdrowotnych - roczny limit wynosi 8 700 zł; „ryczałtowcy” mają możliwość obniżenia przychodu o 50% zapłaconych składek zdrowotnych; natomiast rozliczający się kartą podatkową, mogą dokonać pomniejszenia podatku o 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Rozlicz swój PIT już dziś: Program do rozliczania PIT za 2022 r.

Warto również wskazać, że wyjątkowo w rozliczeniu za 2022 r. ustawodawca wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie - ex post tj. w składanym za ten rok zeznaniu.

Ponadto, w rozliczeniu za 2022 r. zyskają również organizacje pożytku publicznego (OPP), bowiem zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o PIT, podatnicy w składanym zeznaniu rocznym będą mogli przekazać nie 1%, a 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji znajdującej się w ustawowym wykazie.

Co istotne, podatnicy, którzy w trakcie bieżącego roku zawarli związek małżeński (i pozostaną w nim do końca roku podatkowego), już w zeznaniu za 2022 r. mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Na mocy Polskiego Ładu zlikwidowano bowiem warunek umożliwiający wspólne rozliczenie wyłącznie małżeństwom trwającym przez cały rok podatkowy.

Podsumowując, ustawodawca przewidział szereg zmian dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych odczuwalnych zwłaszcza w momencie sporządzania zeznania rocznego za 2022 rok. Niemniej jednak, mimo dużej dozy niepewności, potęgowanej modyfikacją przepisów, również w trakcie roku podatkowego większość z nich należy ocenić pozytywnie – zwłaszcza dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, których dochody roczne nie przekroczą kwoty 120 000 złotych.