Nowe objaśnienia podatkowe z 27 grudnia 2022 r. dotyczące preferencji dla osób do 26. roku życia uwzględniają zmiany w przepisach z ostatnich dwóch lat.

Pierwsze objaśnienia do tej ulgi, wydane 14 kwietnia 2020 r., już się bowiem zdezaktualizowały. Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze na swojej stronie internetowej.
Przypomnijmy, że ulga dla młodych została wprowadzona nowelizacją z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1394) i miała zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.
Do 31 grudnia 2020 r. stosowało się ją wyłącznie do przychodów z pracy na etacie oraz osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia.
Rozlicz swój PIT już dziś: Program do rozliczania PIT za 2022 r.
Od 1 stycznia 2021 r. obejmuje ona również przychody z odbywania praktyki studenckiej i stażu uczniowskiego, a od 1 lipca 2022 r. także przychody z zasiłku macierzyńskiego. Ta ostatnia zmiana została wprowadzona nowelizacją z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265) i ma zastosowanie wstecz do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Nowe objaśnienia uwzględniają też inne zmiany, wprowadzone Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) oraz jego czerwcową korektą.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosły kwota wolna od podatku (do 30 tys. zł) i próg skali podatkowej (do 120 tys. zł). Zaczęły też obowiązywać nowe ulgi zero PIT: dla pracujących seniorów, rodziców z co najmniej czwórką dzieci, osób powracających z zagranicy. Należy pamiętać, że jeżeli poza ulgą dla młodych podatnik korzysta również z innych ulg zero PIT, to roczny limit przychodów zwolnionych z podatku wynosi 85 528 zł.
Czerwcowa nowelizacja obniżyła natomiast dolną stawkę podatku z 17 do 12 proc. Co prawda w objaśnieniach nie zostało to wskazane wprost, ale młodzi podatnicy od 2022 r. nie płacą podatku do kwoty 115 528 zł. Oprócz bowiem ustawowego limitu zwolnienia 85 528 zł przysługuje im kwota wolna od podatku 30 tys. zł.
Ministerstwo zwraca uwagę na limit, który trzeba stosować w przypadku korzystania z ulgi zero PIT, jeżeli równocześnie podatnik stosuje 50-proc. koszty dla twórców. Suma tych kosztów i przychodów z pracy na etacie objętych ulgą (dla młodych, na powrót z zagranicy oraz ulgą dla rodzin z co najmniej czwórka dzieci) nie może bowiem w roku podatkowym przekroczyć 120 tys. zł (art. 22 ust. 9aa ustawy PIT).
Resort pokazuje to na przykładzie 24-letniego podatnika, który otrzymał 180 tys. zł tytułem opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku. Płatnik zastosował 50-proc. Koszty uzyskania przychodu, czyli w wysokości 90 tys. zł. Następnie podatnik uzyskał wynagrodzenie za pracę w łącznej kwocie 40 tys. zł, w stosunku do którego płatnik zastosował ulgę dla młodych (nie pobrał zaliczki na podatek).
W takiej sytuacji , jak wyjaśnia MF, podatnik będzie mógł w zeznaniu rocznym zastosować obie preferencje – ulgę dla młodych i 50-proc. koszty, ale nie w pełnym zakresie. Kolejność ich stosowania nie jest przesądzona w przepisach – przyznaje resort. Wyjaśnia, że można przyjąć systematykę ustawy o PIT. To by oznaczało, że podatnik najpierw stosuje ulgę dla młodych w wysokości 40 tys. zł, a następnie regulacje dotyczące 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Wysokość tych kosztów będzie jednak w tym przypadku ograniczona do kwoty 80 tys. zł, czyli różnicy między limitem 120 tys. zł a zastosowaną kwotą ulgi dla młodych – w wysokości 40 tys. zł.