Kto po co najmniej trzech latach nieobecności w Polsce przeniesie tu z powrotem swoją rezydencję podatkową, może skorzystać z ulgi na powrót, nawet jeśli podczas emigracji zarabiał na inwestowaniu na naszej giełdzie papierów wartościowych.

Wskazuje na to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o preferencję, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zachęcać osoby mieszkające przez co najmniej trzy lata za granicą, by na stałe przeprowadziły się do Polski. Dzięki uldze można korzystać ze zwolnienia z PIT w czterech kolejno po sobie następujących latach. Limit przychodów wolnych od podatku wynosi 85 528 zł rocznie.
Z pytaniem wystąpił mężczyzna z polskim obywatelstwem, który przez ostatnie 12 lat mieszkał w Irlandii i był tamtejszym rezydentem (ma certyfikat rezydencji wystawiony przez tamtejszy urząd skarbowy).
W tym czasie nie przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni w roku. Uzyskiwał tu natomiast dochody z inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Rozliczał je w zeznaniu PIT-38 (za lata 2018, 2020, 2021).
Mężczyzna tłumaczył, że ze swojego głównego źródła dochodów (z umowy o pracę) rozliczał się w Irlandii. Zatrudnienie w tamtym kraju skończyło mu się jednak 4 stycznia 2022 r., a od 5 stycznia 2022 r. podjął pracę w Polsce. Przeniósł się do kraju z żoną i córką.
Chciał się upewnić, że może skorzystać z ulgi na powrót.
Dyrektor KIS potwierdził, że mężczyzna spełnia wszystkie warunki do skorzystania z preferencji: posiada dowody, że mieszkał w Irlandii przez co najmniej trzy lata (m.in. certyfikat rezydencji, umowę o pracę), jest polskim obywatelem i przeniósł swoje miejsce zamieszkania do Polski po 31 grudnia 2021 r.
Z interpretacji wynika – choć organ nie odniósł się do tego bezpośrednio – że uzyskane podczas pobytu w Irlandii dochody z polskiej giełdy nie są przeszkodą do skorzystania z ulgi na powrót. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 grudnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.806.2022.2.DA