Podatnik w wieku do ukończenia 26 lat ma prawo do zwolnienia otrzymanych przychodów z podatku. Zastosowanie tego zwolnienia nie wymaga wniosku takiego podatnika, bowiem jest ono, ze względu na jego wiek, automatyczne.

Podobnie jak pozostałe omówione wcześniej zwolnienia podatkowe, limit roczny również wynosi 85 528 zł i w nim mieszczą się też przychody zwolnione z podatku z innych tytułów, jeżeli podatnik (w przypadku prawa do więcej niż jednej preferencji):

  • przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium Polski, osiągnął powszechny wiek emerytalny, ale nie otrzymuje emerytury czy uposażenia,
  • wychowuje co najmniej 4 dzieci.

    Zobacz również:

    Ulga podatkowa dla rodzin 4+. Kto może z niej skorzystać?

Wskazany limit obowiązuje bez względu na liczbę podmiotów wypłacających podlegające zwolnieniu przychody w danym roku. Powyżej tej kwoty przychód podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach – według skali podatkowej, przy czym najpierw stawką podatku właściwą dla pierwszego progu podatkowego, tj. 12 proc., a po jego przekroczeniu stawką 32 proc.

Więcej na ten temat znajdziesz w publikacji: „Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r.”. Książka z serwisem online.