Preferencja zero PIT dla seniorów powinna dotyczyć także osób, które mają prawo do wcześniejszej emerytury oraz pracujących m.in. na umowę o dzieło – uważa rzecznik praw obywatelskich. Zasugerował, by Ministerstwo Finansów to rozważyło.

Chodzi o wprowadzoną Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 r. ulgę dla aktywnych seniorów. Warunkiem jej zastosowania jest ukończenie 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) oraz rezygnacja z pobierania emerytury mimo osiągnięcia uprawnień do niej.
Jeżeli podatnik rozlicza się według skali podatkowej, to nie płaci PIT od przychodów do 115 528 zł (85 528 zł + 30 tys. kwoty wolnej od podatku).
Z preferencji mogą korzystać seniorzy osiągający przychody: z pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, zasiłków macierzyńskich. Przysługuje ona także seniorom prowadzącym biznes, niezależnie od tego, czy rozliczają się według skali podatkowej, czy wybiorą liniowy 19-proc. PIT, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
RPO zwraca jednak uwagę, że do jego biura trafiają już skargi podatników dotyczące konstrukcji tej ulgi. Głównym zarzutem jest to, że ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania ze zwolnienia od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Nie uwzględnił natomiast osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury. Problem ten dotyczy nie tylko osób pracujących w służbach mundurowych, lecz także tych, których aktywność zawodowa miała miejsce w wyjątkowo szkodliwych warunkach – wskazuje rzecznik.
Kolejną podnoszoną kwestią jest zbyt wąski zakres przychodów objętych zwolnieniem. – Nowa regulacja obejmuje bowiem osoby uzyskujące przychody z szeroko rozumianego stosunku pracy, umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej. Wyłącza natomiast pozostałe źródła przychodów, przykładowo umowy o dzieło – wskazuje RPO. ©℗
Wystąpienie RPO z 23 listopada 2022 r. do Ministerstwa Finansów, nr V.511.509.2022.EG