Chodzi o wprowadzoną Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 r. ulgę dla aktywnych seniorów. Warunkiem jej zastosowania jest ukończenie 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) oraz rezygnacja z pobierania emerytury mimo osiągnięcia uprawnień do niej.
Jeżeli podatnik rozlicza się według skali podatkowej, to nie płaci PIT od przychodów do 115 528 zł (85 528 zł + 30 tys. kwoty wolnej od podatku).