Polska miała prawo zakazać aż do 30 czerwca 2015 r. odejmowania podatku zapłaconego w cenie benzyny i gazu do napędu aut osobowych wykorzystywanych w firmach do celów mieszanych, czyli zarówno służbowych, jak i prywatnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nasz kraj nie naruszył w tym zakresie dyrektywy VAT.

Sprawa dotyczy spółki doradztwa podatkowego, która zamierzała kupić samochód osobowy. Miał być on wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych wspólników.

Spółka chciała odliczać połowę podatku płaconego w cenie paliwa. Uważała, że zakaz wprowadzony 1 kwietnia 2014 r. do polskiej ustawy o VAT i obowiązujący aż do 30 czerwca 2015 r. narusza unijną dyrektywę. Chodziło o art. 12 ust. 1 nowelizacji z 7 lutego 2014 r. (Dz.U. poz. 312).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się ze spółką (nr IPPP1/443-333/14-2/AS). Przypomniał, że jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska nie pozwalała na odliczanie VAT od paliwa wykorzystywanego do samochodów osobowych. Zabroniła tego już w pierwszej ustawie o podatku od towarów i usług – z 1993 r. – i kontynuowała ten zakaz do 30 kwietnia 2004 r., czyli wejścia Polski do UE. Obecne wyłączenie prawa do odliczania VAT nie narusza więc unijnej klauzuli stand still (która ma powstrzymywać państwa członkowskie przed wprowadzaniem nowych ograniczeń, niestosowanych przed przystąpieniem do UE).

Dyrektor podkreślił, że zakaz nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. W stosunku do nich podatnik może odejmować 100 proc. VAT, jeśli spełni warunki wskazane w art. 86a ustawy o VAT.

Skargę spółki oddalił także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że Polska mogła wprowadzić – nie dłużej niż do końca 2016 r. – zakaz odliczania VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych (w tym również samochodów osobowych). Wynika to z decyzji wykonawczej Rady z 17 grudnia 2013 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 17 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2897/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia