Fiskus jest w tym sporze stroną, bo gra toczy się o to, czy masa krówkowa jest wyrobem mleczarskim, czy cukierniczym. Jeżeli sąd orzeknie, że to wyrób mleczarski, to fiskus będzie pobierał od niej tylko 5 proc. VAT. Ale jeżeli zapadnie werdykt, że to wyrób cukierniczy, to należny podatek będzie wynosił 23 proc. VAT.
Główny Urząd Statystyczny zmienił zdanie w tej sprawie na tydzień przed planowaną rozprawą w NSA. Stwierdził, że masa kajmakowa to jednak wyrób cukierniczy, a nie mleczarski, jak wcześniej uważał.