Wydłużenie do 30 czerwca przyszłego roku zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw silnikowych zakłada poprawka zaproponowana we wtorek przez sejmową Komisję Finansów Publicznych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka ta została zaproponowana przez posłankę Ewę Szymańską (PiS). Obecni na sali posłowie opozycji, ani strona rządowa, nie byli przeciwni wprowadzeniu tej poprawki. Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło jednak uwagę, że jest to poprawka wykraczająca poza zakres przedłożenia.

Obecnie zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw obowiązuje do końca tego roku.

Posłowie zaproponowali ponadto poprawkę, która dotyczy ustawy o komornikach sądowych i umożliwia im dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem urzędu skarbowego. Uwzględniono w niej konieczność automatycznej weryfikacji tożsamości komorników za pośrednictwem list i wykazów prowadzonych w formie elektronicznej przez Krajową Radę Komorniczą.

Pozostałe kilkanaście poprawek zaproponowanych do projektu nowelizacji, ma charakter legislacyjny, językowy, porządkujący i doprecyzowujący.

Głównym celem projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Według resortu finansów najważniejszymi rozwiązaniami są uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywać miało do końca 2022 r.

Poza tym w projekcie zostały zawarte zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej oraz zwiększające katalog przypadków, w których można o taki zwrot występować. Projekt wprowadza możliwość m.in. płacenia zobowiązań podatkowych przy użyciu Blika (będzie to możliwe np. w e-Urzędzie Skarbowym) oraz wydłuża możliwość korzystania ze starego typu kas fiskalnych do końca 2023 r.

Projekt zakłada ponadto wprowadzenie uproszczeń dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski