Pytanie zadał przedsiębiorca prowadzący usługi psychoterapeutyczne zwolnione z VAT. Jego klientami są głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca spodziewa się, że w najbliższym czasie jego przychody od tych osób przekroczą roczny próg 20 tys. zł. Chciał się upewnić, że nie będzie musiał kupować kasy fiskalnej, jeżeli klienci będą mu płacić tradycyjnym przelewem bankowych lub Blikiem. Argumentował, że obie te formy potwierdzają jednoznacznie, jakiej konkretnej usługi dotyczy zapłata.Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442). W załączniku do niego, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas, wskazano w poz. 37 świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem m.in. banku. Wyjątkiem są usługi wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień.