Dziś na podstawie rozporządzenia z 25 marca 2020 r. zerowa stawka podatku obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. na:
Projektowana zmiana jest związana z dostosowaniem ustawy o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 76 ze zm.) do zmian w rozporządzeniu unijnym 2019/1009. Dodano w nim nową kategorię produktów, które będą mogły być wprowadzane do obrotu, tj. nawozowe produkty mikrobiologiczne.