Chodziło o zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Komisja Europejska uznała, że Polska niesłusznie odmawia prawa do tego zwolnienia importerowi, który nie wybierze procedury zawieszenia poboru podatku. Twierdziła, że niektórzy importerzy woleliby, aby przywożony przez nich alkohol nie był objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy, natomiast chcieliby skorzystać ze zwolnienia w inny sposób – najpierw zapłaciliby akcyzę, a następnie dostaliby jej zwrot.
Polska broniła się, argumentując, że dyrektywa 92/83 nie uzależnia możliwości skorzystania ze zwolnienia od zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, ale też tego nie zabrania. Natomiast procedura ta jest konieczna, żeby zapobiegać częstym naruszeniom przepisów, uchylaniu się od nich i nieprawidłowościom dotyczącym podatku akcyzowego od alkoholu.