Konsultacje dietetyczne online są zwolnione z VAT tak samo jak stacjonarne, jeżeli są udzielane przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje, a zarazem służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która świadczy usługi dietetyczne polegające m.in. na przygotowaniu zaleceń żywieniowych oraz indywidualnego jadłospisu. Uważała, że spełnia przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, bo – jak twierdziła – wykonywane przez nią usługi służą profilaktyce, zachowaniu i ochronie zdrowia. Zaznaczyła też, że ma dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie dietetyki.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zwolnienie zależy od spełnienia łącznie obu przesłanek: przedmiotowej oraz podmiotowej.
Przesłanka przedmiotowa polega na świadczeniu usług służących określonym celom, wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Natomiast przesłanka podmiotowa oznacza, że usługi te muszą być świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa oraz zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).
Dyrektor KIS przyznał, że istnieje grupa zawodów medycznych, które nie zostały uregulowane. Dlatego – jak stwierdził – sformułowanie „osoba wykonująca zawód medyczny” obejmuje zarówno profesje uregulowane, jak i nieuregulowane, a termin „wykonywanie zawodu medycznego” należy odnieść do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną, mając przy tym odpowiednie kwalifikacje. Przez kwalifikacje – wyjaśnił – należy rozumieć zasób wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Na tej podstawie uznał, że podatniczka spełnia przesłankę podmiotową, bo wykonuje zawód medyczny. Spełnia też przesłankę przedmiotową, ponieważ udzielane przez nią porady służą osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi.
Wcześniej dyrektor KIS zajął podobne stanowisko m.in. w interpretacji z 29 czerwca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.253.2021.2.MGO). Potwierdził, że konsultacje dietetyczne udzielane przez wykształconą w tym kierunku osobę są usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Pisaliśmy o tym w tekście „Usługi dietetyka ze zwolnieniem z VAT” (DGP nr 133/2021). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 listopada, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.593.2022.2.MGO