Spytała o to kobieta, która świadczy usługi dietetyczne polegające m.in. na przygotowaniu zaleceń żywieniowych oraz indywidualnego jadłospisu. Uważała, że spełnia przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, bo – jak twierdziła – wykonywane przez nią usługi służą profilaktyce, zachowaniu i ochronie zdrowia. Zaznaczyła też, że ma dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie dietetyki.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zwolnienie zależy od spełnienia łącznie obu przesłanek: przedmiotowej oraz podmiotowej.