Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zezwalającą mu na ratyfikację umowy z Gruzją ws. eliminowania podwójnego opodatkowania podatkami od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak sprecyzowała Kancelaria, umowa z 2021 r., której ratyfikacji na mocy podpisanej ustawy może dokonać prezydent, zastąpi obecnie obowiązującą umowę z Gruzją z 1999 r. Aktualna umowa - wskazano - nie spełnia bowiem najnowszych standardów tego rodzaju umów, łączących kwestie unikania podwójnego opodatkowania z jednoczesnym uszczelnieniem systemu podatkowego, tak, aby nie dopuszczać do uchylania się od opodatkowania. Brakuje w niej mechanizmów zapobiegających nadużyciom, nie jest też w pełni kompatybilna z najnowszą wersją Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku - wyjaśniła Kancelaria.

Do nowej umowy wprowadzono szereg rozwiązań zapewniających spełnienie tzw. standardów minimalnych tzw. Konwencji MLI z 2016 r. oraz sprecyzowano, że wprawdzie głównym jej celem jest eliminowanie podwójnego opodatkowania, ale równocześnie nie mogą być tworzone sytuacje sprzyjające uniknięciu lub zmniejszeniu opodatkowania przy wykorzystaniu uregulowań zawartych w tejże umowie.

Nowością - jak podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP - jest wprowadzenie pełnej klauzuli wymiany informacji. Dzięki niej strony umowy będą mogły uzyskiwać informacje, o które się zwrócą, bez możliwości spotkania się z odmową ich udzielania tylko z tego powodu, iż informacje te znajdują się w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, przedstawiciela, agenta lub powiernika albo dotyczą relacji właścicielskich w danym podmiocie.

W ocenie Kancelarii Prezydenta RP ratyfikacja umowy powinna przyczynić się do zapobiegania nadużyciom podatkowym oraz do rozwoju polsko-gruzińskich relacji gospodarczych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)