Spytał o to mężczyzna, który dostał od matki trzy przelewy – każdy w innym dniu. Chciał skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono tzw. zerowej grupy podatkowej, do której są zaliczani: małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.
Warunkiem jest jednak zawiadomienie urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy (na formularzu SD-Z2) o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Mężczyzna tak zrobił.