Właściciel firmy, który osobiście świadczy usługi transportowe, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety z tytułu zagranicznych wyjazdów, do limitu przysługującego pracownikom – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadał właściciel firmy świadczącej usługi transportowe w kraju i za granicą (PKD 49.41.Z), który sam jako kierowca wyjeżdża w zagraniczne trasy. Jego wątpliwości powstały na tle zmiany ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2022 r. poz. 209). Od 2 lutego 2022 r., zgodnie z art. 21b ust. 1 tej ustawy, kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej.
Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że nie jest to przeszkodą do odliczania od przychodu wartości diet z tytułu odbywanych przez przedsiębiorcę podróży służbowych. Zwrócił uwagę na to, że nowy art. 21b ustawy o transporcie drogowym nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.
W przypadku pracowników cel podróży służbowej określa pracodawca. Natomiast w przypadku przedsiębiorców kluczowe jest ustalenie, czy wyjazd ma bezpośredni związek z działalnością gospodarczą – wyjaśnił dyrektor KIS. Podkreślił, że ustawa o PIT nie różnicuje przedsiębiorców według rodzaju działalności – czy wykonują działalność transportową, czy każdą inną. Również w orzecznictwie przyjmuje się, że podróżą służbową jest realizowanie przedmiotu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę poza stałym miejscem działalności.
Fiskus przypomniał, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT z kosztów uzyskania przychodów wyłączona jest tylko nadwyżka wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – ponad limit przysługujący pracownikom, określony w odrębnych przepisach. Chodzi o rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Przepis ten nie wyklucza możliwości zaliczenia diet do kosztów, a jedynie odsyła do limitu dla pracowników – podkreślił dyrektor KIS.
To oznacza – wyjaśnił – że właściciel firmy świadczący usługi transportowe osobiście, w charakterze kierowcy, zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Warunkiem jest, aby wydatki te były poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.
Podobnie dyrektor KIS stwierdził w interpretacji z 24 sierpnia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4011.548. 2022.1.ASK). Wtedy również potwierdził, że przedsiębiorca może ustalić sobie diety z tytułu podróży służbowej i uznać je za koszty uzyskania przychodu do wysokości limitu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT.©℗
Interpretacjaindywidualna dyrektora KIS z 4 listopada 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.752.2022.2.RK