Pytanie zadał właściciel firmy świadczącej usługi transportowe w kraju i za granicą (PKD 49.41.Z), który sam jako kierowca wyjeżdża w zagraniczne trasy. Jego wątpliwości powstały na tle zmiany ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2022 r. poz. 209). Od 2 lutego 2022 r., zgodnie z art. 21b ust. 1 tej ustawy, kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej.
Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że nie jest to przeszkodą do odliczania od przychodu wartości diet z tytułu odbywanych przez przedsiębiorcę podróży służbowych. Zwrócił uwagę na to, że nowy art. 21b ustawy o transporcie drogowym nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.