Kto sprzedaje obrazy malowane hobbystycznie, ten rozlicza przychód z praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która poza pracą na pół etatu zajmuje się hobbystycznie malowaniem obrazów. Robi to nieregularnie – czasem namaluje jeden obraz w miesiącu, a czasem żadnego. Postanowiła je sprzedawać – albo bezpośrednio osobom, które byłyby chętne na zakup, albo na aukcjach organizowanych przez domy aukcyjne, które od każdego sprzedanego obrazu pobierają prowizję komisową.
Kobieta zaznaczyła, że w przyszłości będzie również malować nieregularnie. Nie sądziła więc, że będzie to działalność gospodarcza (ze względu m.in. na brak ciągłości i zorganizowania), tym bardziej że nie planowała zamieszczać ogłoszeń ani reklam. Swoją twórczość prezentuje jedynie na portalu społecznościowym.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że nie jest to działalność gospodarcza. Wyjaśnił, że przychody z takiej działalności zarobkowej, związanej z korzystaniem z praw autorskich, ale niewykonywanej w sposób właściwy dla biznesu, należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT.
Odniósł się także do umowy komisu zawieranej z domami aukcyjnymi. Przypomniał, że taką umowę uznaje się za wykonaną w momencie, gdy dojdzie do sprzedaży (zgodnie z art. 765 kodeksu cywilnego). Prowadzący komis zawiera ją we własnym imieniu, jednak wartość sprzedaży oddaje na rachunek komitenta, zachowując prawo do zatrzymania prowizji. To oznacza, że przy takiej umowie przychodem jest kwota faktycznie otrzymana od komisanta, czyli cena obrazu pomniejszona o prowizję bądź marżę domu aukcyjnego.
Podobnie fiskus wypowiadał się już wcześniej. W interpretacji z 24 października 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.490.2020.2.MM) wyjaśnił ponadto, że przychody z praw majątkowych wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym. Podatek należy zapłacić według skali PIT do 30 kwietnia następnego roku. Zeznanie podatkowe należy złożyć na druku PIT-36. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 listopada 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.820.2022.2.LS