Przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 r. podatnik będzie składał PIT-36 lub PIT-37 w jednej wersji – podało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej PAP.

„Zeznania podatkowe PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. będziemy składać w przyszłym roku od 15 lutego do 2 maja. Rozliczając podatek za 2022 r., złożymy tylko jedno roczne zeznanie podatkowe z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zasad i parametrów” – przekazała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Patrycja Dudek w informacji przesłanej PAP.

PIT-37 to formularz, na którym rozliczenia podatkowego dokonują osoby uzyskujące przychody z umów cywilnoprawnych lub z umowy o pracę. Z kolei PIT-36 to formularz dla osób, które uzyskują przychody z działalności gospodarczej i które rozliczają się według skali podatkowej.

MF stwierdziło, że – tak jak dotychczas – podatnicy będą mogli rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

„Podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2023 r. określone dochody rozliczy usługa Twój e-PIT. Zeznanie PIT-37 niezmienione przez podatnika zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 r. Zatem w tym przypadku złożenie PIT-37 nie będzie wymagało żadnej aktywności podatnika” – poinformował resort.

Ministerstwo zwróciło także uwagę, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba uwzględniać ulgi dla klasy średniej, która została uchylona od 1 lipca 2022 r.

„Zamiast niej podatnik obliczy podatek (od całości rocznych dochodów) według skali podatkowej, ze stawkami 12 proc., z progiem dochodowym 120 tys. zł i kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł. W przypadku wyższych dochodów stosowana będzie stawka 32 proc.” – wyjaśniło MF.

Resort dodał, że podatnikom, którzy według stanu prawnego na 30 czerwca 2022 r. spełniali warunki dla ulgi dla klasy średniej za 2022 r., urząd skarbowy automatycznie przeliczy podatek z uwzględnieniem tej ulgi oraz skali podatkowej ze stawkami 17 proc. i 32 proc. Tym samym podatnik nie będzie musiał nic robić ani o nic wnioskować.

„W przypadku gdy obliczenie urzędu skarbowego (z ulgą dla klasy średniej i skalą ze stawkami 17 proc. i 32 proc.) będzie korzystniejsze dla podatnika, urząd skarbowy poinformuje go o tym w ciągu 21 dni, a następnie zwróci różnicę. Według naszych szacunków może to być 1 osoba na 1000” – czytamy w wyjaśnieniach MF.

Resort dodał, ze również podatnicy, którzy zechcą zmienić formę opodatkowania po zakończeniu roku, nie będą musieli składać kilku zeznań.

„Podatnik, który przez cały 2022 r. był na podatku liniowym i opłacał podatek według jednolitej stawki 19 proc. lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będzie mógł po zakończeniu roku wybrać rozliczenie według skali podatkowej. Wystarczy, że zamiast PIT-36L lub PIT-28, złoży PIT-36 i wykaże w nim przychody (dochody), które w trakcie roku opodatkowywał ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym” – podano w informacji Ministerstwa Finansów. (PAP)

autor: Marek Siudaj