Ministerstwo Finansów chce zmienić zasady opodatkowania, czyli stosowania obniżonej stawki akcyzy dla małych browarów – w celu dostosowania zapisów do projektowanej zmiany ustawy o podatku akcyzowym w zakresie pozostałych napojów alkoholowych - wynika z projektu zmiany rozporządzenia.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), zmiana zasad opodatkowania dla małych browarów polega m.in. na rezygnacji z powiązania stosowania obniżonej stawki akcyzy, z tytułu produkcji piwa na terytorium kraju, z koniecznością posiadania certyfikatu małego producenta.

Według danych na koniec 2021 r. w Polsce działało około 236 niezależnych, małych browarów.

Wejście rozporządzenia w życie ma ponadto umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego stosowanie zwolnienia od akcyzy określonego dla prosumentów energii elektrycznej produkowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, gdy łączna moc generatorów wykorzystywanych przez te jednostki, jak i jej jednostki organizacyjne do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii przekroczy 1 MW.

"Zmiana wpisuje się w cel, jakim jest promocja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii" - wskazano w OSR.

Zmienione rozporządzenie ma też wprowadzić regulację, na mocy której, na zasadzie wzajemności, będzie występowała możliwość stosowania zwolnienia od akcyzy przez uprawnionych członków personelu dyplomatycznego obcych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych w przypadku odstąpienia przed upływem trzech lat samochodu osobowego nabytego lub zaimportowanego uprzednio ze zwolnieniem od akcyzy.

Zwolnienie takie będzie mogło być uwzględnione w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/