Autorzy tej interpelacji odwołali się do stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, które informowało o nasilających się kontrolach fiskusa wobec niewielkich browarów rzemieślniczych. Były obawy, że celem kontroli jest pozbawienie przedsiębiorców prawa do ulgi, o której mowa w art. 4 ust. 2 unijnej dyrektywy 92/83 oraz w par. 12 rozporządzenia ministra finansów z 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1178). Przepisy te pozwalają niewielkim browarom, które wyprodukują nie więcej niż 200 tys. hektolitrów piwa rocznie, płacić o połowę niższy podatek akcyzowy (podstawowa stawka podatku od piwa wynosi 12,04 zł od hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu).
Chcąc skorzystać z preferencji, browary muszą spełnić określone warunki, m.in. być prawnie i ekonomicznie niezależne od innych browarów i nie działać na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu.