Zaledwie w siedmiu przypadkach Krajowa Administracja Skarbowa wykryła w 2021 r., że browary, które wytwarzają nie więcej niż 200 tys. hektolitrów piwa rocznie, produkują trunek na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu. Budżet państwa stracił na tym ponad 3,6 mln zł – poinformował Mariusz Gojny, zastępca szefa KAS, w odpowiedzi na poselską interpelację.

Autorzy tej interpelacji odwołali się do stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, które informowało o nasilających się kontrolach fiskusa wobec niewielkich browarów rzemieślniczych. Były obawy, że celem kontroli jest pozbawienie przedsiębiorców prawa do ulgi, o której mowa w art. 4 ust. 2 unijnej dyrektywy 92/83 oraz w par. 12 rozporządzenia ministra finansów z 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1178). Przepisy te pozwalają niewielkim browarom, które wyprodukują nie więcej niż 200 tys. hektolitrów piwa rocznie, płacić o połowę niższy podatek akcyzowy (podstawowa stawka podatku od piwa wynosi 12,04 zł od hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu).
Chcąc skorzystać z preferencji, browary muszą spełnić określone warunki, m.in. być prawnie i ekonomicznie niezależne od innych browarów i nie działać na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu.
Wiceszef KAS przyznał, że jest to sprawdzane, ale – jak zapewnił – takie kontrole są rzadkością. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. KAS przeprowadziła 14 kontroli wobec 11 małych browarów, a więc u niespełna 5 proc. wszystkich tego typu podmiotów działających na rynku. Zakończono siedem kontroli celno-skarbowych, w których stwierdzono brak prawa do opłacania o połowę niższej akcyzy. Powodem nie było przekroczenie limitu rocznej produkcji piwa, tylko działanie na podstawie cudzej licencji – poinformował Mariusz Gojny.
Przypomniał, że na szczeblu unijnym trwają prace nad wytycznymi, które wyjaśnią, w jaki sposób należy interpretować warunki niezależności prawnej i ekonomicznej browaru od innego przedsiębiorcy. Nie jest jednak jeszcze znana data publikacji takich wytycznych.
Odpowiedź z 2 lutego 2022 r. wiceszefa KAS Mariusza Gojnego na interpelację poselską nr 30593