Wynika tak z projektu rozporządzenia, które ma przedłużyć obecną preferencję zapisaną w rozporządzeniu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 12).
Rozporządzeniem tym minister zaniechał poboru CIT od dochodów stanowiących równowartość odpisów amortyzacyjnych niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przez spółki prowadzące szpitale. Chodzi o spółki spełniające łącznie dwa warunki: