W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki na wymianę okien, ale nie ich elementów, czyli np. szyb. Nie można też potrącić kosztów montażu markiz – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to współwłaścicielka domu jednorodzinnego, w którym rozszczelniły się (pod wpływem temperatury) szyby w oknach dachowych. W efekcie – jak tłumaczyła podatniczka – zimą w pokojach na poddaszu jest zimno, a latem gorąco.
Chcąc zminimalizować koszty dogrzewania zimą oraz chłodzenia latem, podatniczka zdecydowała się na wymianę, ale tylko szyb. Planuje też zamontować do istniejącej już stolarki okiennej markizy solarne. Chciała się upewnić, że wydatki te będzie mogła odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Dyrektor KIS stwierdził, że to niemożliwe. Przypominał, że ulga jest tylko na wydatki, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489 ze zm.). Wymienione są w nim m.in. „stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne”.
Organ wyjaśnił, że stolarka okienna, o której mowa w rozporządzeniu, to po prostu okna, a nie ich elementy, jak np. szyby. Nie zostały w nim też wymienione markizy. Nie można ich uznać za „stolarkę okienną”, bo stanowią odrębny system – dodał. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.738.2022.1.SR