Sejmowa komisja chce zwolnić z podatku emerytury olimpijskie przyznawane przez ministra sportu i turystyki. Skorzystałyby też osoby głuche.

Autorem projektu nowelizacji ustawy o sporcie i przepisów o PIT jest komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki. Po pierwszym czytaniu w Sejmie został on skierowany do dalszych prac.
Zakłada on zwolnienie z PIT świadczeń wypłacanych na podstawie art. 36 ustawy o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715). Przysługują one medalistom igrzysk olimpijskich, paraolimpiad lub igrzysk głuchych, którzy m.in. ukończyli 40. rok życia i nie startują w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy. Wprowadzenie tego zwolnienia będzie kosztowało budżet ok. 3 mln zł rocznie.
Projekt zakłada też wprowadzenie preferencji dla sportowców, którzy uczestniczą w igrzyskach głuchych. Chodzi o to, aby nie płacili oni PIT od wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego, a także nagród, które może wypłacić Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski w związku z dobrymi wynikami na zawodach.
Obecne przepisy przewidują takie zwolnienia dla ubiorów i nagród tylko dla olimpijczyków i paraolimpijczyków, nie obejmują uczestników igrzysk głuchych.
Komisja wyliczyła, że wartość zwolnienia dla strojów to ok. 32 tys. zł rocznie. Przykładowo w igrzyskach głuchych w Sofii w 2013 r. uczestniczyło 72 zawodników, a wartość ubioru na jedną osobę wyniosła niespełna 2,5 tys. zł.
Nie ma szacunków dotyczących kosztów zwolnienia z PIT nagród, bo dotychczas nie wypłacano ich uczestnikom igrzysk głuchych.
Interpretacja dyrektora Projekt ustawy nowelizującej ustawy o sporcie i o PIT (druk sejmowy 3161) – skierowany do prac w komisji sejmowej